Event 4 november 2016 The Perfect Storm

Een dag voor en door HR-professionals en managers

De wereld van nu                                                

Objectief gezien hebben we het goed. Onze levensstandaard is nog nooit zo hoog geweest. We wonen in een welvarende maatschappij in een democratisch land.

Is in beweging

Ondanks dit alles is veel onrust voelbaar. De wereld zoals wij hem kennen is aan het veranderen. Dat geldt voor de maatschappelijke context waarin we leven en de geopolitieke verhoudingen in de wereld, maar ook voor de rol van organisaties in de samenleving, en voor onze eigen rol in die organisaties.

En duiding helpt ons

Als wij de verschillende bewegingen in kaart brengen, kunnen we patronen herkennen, verbanden leggen en er één samenhangend verhaal van maken. Een systemisch verhaal dat loopt van gisteren via vandaag naar morgen. Een verhaal dat de dieperliggende oorzaken van de veranderingen bloot legt en daarmee een adequate reactie mogelijk maakt.

Transitie te herkennen

Het is een verhaal van transitie van het oude, het bekende naar een nog onbekend maar zich aandienend lonkend perspectief.  Het is gebaseerd op observaties en op concrete voorbeelden van het nieuwe denken en doen.

Richting te bepalen

Dit zien, helpt ons keuzes te maken in praktische zin om onze organisaties klaar te maken voor de toekomst en grip te krijgen op de nieuwe werkelijkheid.

En daarbij de rol van HR opnieuw te definiëren

En dat de rol van HR daarmee verandert spreekt voor zich. Zonder te zien en begrijpen wat er gebeurt om ons heen, kunnen we niet de juiste keuzes maken. En zonder diepgaande kennis van nieuwe werk- en organisatievormen leveren wij onvoldoende bijdrage aan verandering van het DNA van de organisatie.

En nu praktisch en zonder woorden

Een snelle manier om helder te krijgen welke veranderingen op 4 november centraal zullen staan, is onderstaande video te bekijken. In iets meer dan elf en halve minuut neemt het World Economic Forum een ieder mee naar een toekomst van hoop:

 

Victor Broers logos_0005_Layer 12 logos_0012_Layer 5  logos_0011_Layer 6 logos_0006_Layer 11 harver logos_0015_Layer 2 hrm